Ekonomi

Personlig assistans handlar en hel del om ekonomi. För att du ska förstå grundförutsättningarna för din assistans får du här en kort sammanfattning.

Försäkringskassan eller Kommunen?

Försäkringskassan betalar ut en schablonersättning för varje utförd assistanstimme. I år (2017) är beloppet 291 kr. Detta gäller också de flesta kommuner, men inte alla. Om du har, eller söker assistans via din kommun tar vi reda på hur stor ersättning just din kommun betalar ut.

Vad används pengarna till?

Assistansersättningen skall täcka lönekostnader, sociala avgifter, pensioner och försäkringar. Men det måste också avsättas medel för utbildning av assistenter, friskvård och andra personalvårdande insatser.

Därutöver, och kanske viktigast för dig, är att det finns pengar till övriga omkostnader, d.v.s. kostnader som uppstår för dina assistenter i samband med olika aktiviteter i ditt liv.

Ekonomisk insyn och delaktighet!

Budget

Vi upprättar en budget tillsammans med dig där du ser hur olika kostnader fördelas. Det är viktigt att du kan vara med och skräddarsy din assistans så att den blir så bra som möjligt – för dina behov.

Administrationsavgift

Vi tar ut en fast administrationsavgift. Avgiftens storlek beror på hur mycket hjälp du behöver. I början kanske du behöver mycket hjälp, för att sedan vilja ta över mer ansvar själv, t ex arbetsledning och schemaläggning. 

Redovisning

Det har varit en viktig ”käpphäst” för Engsjö Assistans sedan starten, att alla våra kunder ska få ekonomisk redovisning - varje månad.        

Vad händer med outnyttjade assistansmedel?

Eventuellt överskott en månad (outnyttjade pengar) sparas på ditt omkostnadskonto för att finnas till hands för kommande omkostnader, t ex en resa. På så sätt kan du vara med och både påverka och planera hur assistansersättningen används.                                                                                      

Viktigt att tänka på

Om du inte får någon redovisning av din anordnare är det svårt att veta hur assistansersättningen disponeras. Då kan den försvinna som vinst i företaget.  Hur hög den verkliga administrationsavgiften då blir, vet du inte.

Ekonomisk transparens är också ett krav för att bli Ifa-godkänd som utförare.

Leta efter den här symbolen  när du söker ett assistansbolag. Det är en kvalitetsmärkning från kundens synvinkel.

 

 

Skriv gärna ner din fråga till oss, så kontaktar vi dig