Utbildning

Vi tar ansvar för att alla assistenter får en grundläggande utbildningen och den kunskap som är nödvändig för att kunna utföra sitt arbete på ett professionellt och tryggt sätt.
Detta sker i flera steg. Som anställd kommer du att delta i minst steg 1-4, därefter beror det på behovet hos brukaren om fler utbildningsinsatser blir aktuella.

1. Introduktionsmaterial för nyanställda.
Som nyanställd får du ett introduktionsmaterial som innehåller information om företaget, våra rutiner, viktiga dokument, anställningsförmåner mm.
Här ryms också viktig information om tystnadsplikt, Lex Sara, avvikelserapportering mm.
Du får också grundläggande information om vad du som assistent måste tänka på och känna till kring din yrkesroll.

2. Introduktion/bredvidgång hos din brukare.
För att lära känna din brukare och hens behov och dagliga rutiner behöver du gå bredvid ordinarie personal under några dagar.

3. Interaktiv grundutbildning.
Alla nyanställda får genomgå denna utbildning som tar upp grundläggande kunskaper kring bl.a. FN:s konventioner, LSS-lagstiftningen och yrkesrollen.

4. HLR.
Hjärt- och lungräddning. Utbildningen görs i samarbete med företaget Momentum. Kan förläggas i brukarens hem eller i våra lokaler.

5. Förflyttningskunskap och ergonomi.
För de assistenter som arbetar med rörelsehindrade brukare.
Även denna utbildning sker i samarbete med företaget Momentum. Förläggs med fördel hemma hos brukaren där de flesta förflyttningar sker.

6. Regelbundna föreläsningar med olika teman.
Kommunikation, Yrkesrollen

7. Övriga utbildningar.
Din brukare kan ha önskemål om att du skall genomgå annan utbildning eller få handledning kring ett specifikt behov eller diagnos.

 

 

 

Skriv gärna ner din fråga till oss, så kontaktar vi dig