Bli kund - så här går det till

Möte

Vi bokar en träff på vårt kontor eller hemma hos dig. Vi lyssnar av ditt behov. Behöver du hjälp med att ansöka om assistans, eller vill du byta utförare?

Vi presenterar vår verksamhet och hur vi kan hjälpa dig.

Avtal

Känns det fortfarande bra och du vill gå vidare, skriver vi ett kundavtal. (Avtalet kan sägas upp med en månads uppsägningstid).

Genomförande

Vi gör en genomförandeplan tillsammans. Där beskrivs hur du vill ha din assistans utförd.

Om du byter utförare tar vi alla nödvändiga kontakter med ditt nuvarande bolag eller din kommun. Gäller det en ansökan om att få assistansersättning via försäkringskassan eller kommunen får du räkna med en handläggningstid innan du vet om ansökan går igenom.

Skriv gärna ner din fråga till oss, så kontaktar vi dig