Ekonomi

Personlig assistans handlar en hel del om ekonomi. För att du ska förstå grundförutsättningarna för din assistans får du här en kort sammanfattning.

Försäkringskassan eller Kommunen?

Försäkringskassan betalar ut en schablonersättning för varje utförd assistanstimme. I år (2018) är beloppet 295,40 kr. Ersättningsnivån i landets kommuner däremot varierar. Vissa följer försäkringskassans nivå, medan andra betalar en lägre ersättning. Om du har, eller söker assistans via din kommun tar vi reda på hur stor ersättning just din kommun betalar ut.

Vad används pengarna till?

Assistansersättningen skall täcka lönekostnader, sociala avgifter, pensioner och försäkringar. Men det måste också avsättas medel för utbildning av assistenter, friskvård och andra personalvårdande insatser.

Därutöver, och kanske viktigast för dig, är att det finns pengar till övriga omkostnader, d.v.s. kostnader som uppstår för dina assistenter i samband med olika aktiviteter i ditt liv.

Ekonomisk insyn och delaktighet!

Budget

Vi upprättar en budget tillsammans med dig där du ser hur olika kostnader fördelas. Det är viktigt att du kan vara med och skräddarsy din assistans så att den blir så bra som möjligt – för dina behov och förutsättningar.

Administrationsavgift

Vi tar ut en fast administrationsavgift. Avgiftens storlek beror på hur mycket hjälp du behöver. I början kanske du behöver mycket hjälp, för att sedan vilja ta över mer ansvar själv, t ex arbetsledning och schemaläggning. 

Redovisning

Alla våra kunder får ekonomisk redovisning regelbundet. Normalt varje månad, men annars efter behov eller önskemål.        

Vad händer med outnyttjade assistansmedel?

Det är naturligt att omkostnader i din assistans varierar från en månad till en annan. Vi ser därför till att outnyttjade medel sparas och för över till nästkommande månad. På så sätt kan du vara med och både påverka och planera hur assistansersättningen används.                                                                                      

Värt att veta

Ekonomisk transparens är ett krav för att bli Ifa-godkänd som utförare.

Leta efter den här symbolen  när du söker ett assistansbolag. Det är en kvalitetsmärkning från kundens synvinkel.

 

 

Skriv gärna ner din fråga till oss, så kontaktar vi dig