Tillgänglighet och trygghet.

Jourtelefon

Administrativ personal finns tillgänglig på telefon alla timmar på dygnet (24/7) om du eller din personal akut behöver komma i kontakt med oss.

Poolresurs

För våra kunder i Boråsområdet har vi en poolresurs som kan hjälpa till om ordinarie personalresurser och timvikarier inte räcker till.

Personalteam

Vi hjälper varje kund att bygga upp ett team med ordinarie assistenter och timvikarier.  

Har du redan anställda assistenter (hos din nuvarande utförare) behåller du givetvis dessa om ni trivs tillsammans.

Du kan också välja att anställa anhöriga (föräldrar, syskon, make, maka, vuxna barn) eller en släkting.

Arbetsledare/medarbetsledare

I din personalgrupp kan det utses en medarbetsledare som ansvarar för t ex schemaläggning, vikarieinsättning, semesterplanering, med mera.

 

 

Skriv gärna ner din fråga till oss, så kontaktar vi dig