Personlig assistans, ständigt ifrågasatt.

”Varför gäller inte samma kontroller för alla socialförsäkringar?”, frågar sig författaren Annika Taesler och beskriver ett möte med en handläggare på Försäkringskassan. Ja, det kan man undra och hur länge ska man som assistansberättigad behöva leva i ovisshet om man får lov att behålla sin assistans eller inte.

https://www.svt.se/opinion/annika-taesler-om-den-personliga-assistansen