Värdegrund

Mål

Det övergripande syftet för företaget är att, inom ramen för verksamheten, arbeta för såväl mänsklig som ekonomisk trygghet och utveckling. Vi vill vara ett självklart val för det kunder som ställer upp på vår värdegrund.

Vi bygger vår verksamhet på LSS-lagens intentioner och målsättning (§§ 5-7 LSS). Ledord i lagen är: Delaktighet, Självbestämmande, Jämlikhet och Integritet. 

Vi uppfyller de krav som Ifa (intressegruppen för assistansberättigade) ställer på en seriös assistansverksamhet. Du kan läsa mer om Ifa under Kund/viktiga länkar.

Självklarheter!

Vi står upp för FN:s konvention om alla människors lika värde, följer lagstiftning och dess intentioner, värnar om respekt, tolerans, lojalitet, solidaritet, och demokrati.

Det är vad vi gör som räknas!

 Oavsett hur mycket fina ord vi lägger in i vår värdegrund är det slutligen vad vi gör och åstadkommer som räknas. När kunder och anställda är nöjda, då är vi nöjda.

Skriv gärna ner din fråga till oss, så kontaktar vi dig